【သင္ခန္းစာ ဝ】 မိတ္ဆက္

mainImg

【သင္ခန္းစာ ဝ】 မိတ္ဆက္

SEကိုစိတ္ဝင္စားေပမယ့္လို့ SE(System Engineering) နဲ့ပက္သတ္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳမရွိဘူးဆိုတဲ့ အစမ္းခန့္ဝန္ထမ္းေတြကို SE ကဘာလဲဆိုတာ ရွင္းျပပါမယ္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသေသခ်ာခ်ာ အာရုံစိုက္ေပးပါ ။

SE ဆိုတာဘာလဲ ?

SEဆိုတာက ကြန္ပ်ဴတာသံုးၿပီး “ဒါေလးရွိရင္ေတာ့ေကာင္းမွာပဲ”၊ “ဒါကိုပိုၿပီးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစခ်င္တယ္”ဆိုတဲ့ customer ၏ဆႏၵ ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရတာပါ။

အကယ္၍ မွာၾကားခ်က္ကိုလက္ခံၿပီး ပိုက္ဆံယူတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပဲျမင္မယ္ဆိုရင္ အစားအေသာက္ေတြမွာၾကားခ်က္ကိုလက္ခံၿပီးလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ အိမ္ေဆာက္ေပးတဲ့အင္ဂ်င္နီယာေတြ လက္သမားဆရာေတြနဲ့ အတူတူပါပဲ။ စကားတစ္လံုးထဲနဲ့ ေျပာရရင္ေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ SE နယ္ပယ္ထဲမွာဆိုရင္ေတာ့ ထိုဝန္ေဆာင္မႉလုပ္ငန္း၏ဖြဲံ႕စည္းတည္ေဆာက္မႉဟာ ကြာျခားပါတယ္။ ပံုမွန္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ့ ျခားနားတာကေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာမဟုတ္ပဲလူ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးကို ျဖန့္က်က္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ- ဖုန္းနဲ့ပြဲလက္မွတ္မွာတာတို့ ဘဏ္ account စစ္ေဆးတာတို့လုပ္ႏိုင္လာတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရထားႏွင့္ေလယာဥ္တို့၏က်ယ္ျပန့္ေသာ ကြန္ယက္ဟာ ေဘးကင္းစြာနဲ့သြားႏိုင္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ ေန့စဥ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ဒီအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ အရာကSEရဲ့အစြမ္းကိုသံုးၿပီးျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္

SEဆိုတာက လူ့အဖြဲ႕အစည္းကိုပိုၿပီးသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေစေအာင္အက်ိဳးျပဳရေသာအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အရာဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးနဲ႕ ကမ႓ာၾကီးကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ္ဆိုရင္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့အရာပဲမဟုတ္လား။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ SE လုပ္ငန္းစဥ္၊ လိုအပ္တဲ့ အလုပ္အားႏွင့္ အဲ့ဒီအရည္အခ်င္းေတြရရွိႏိုင္မယ့္ ပညာေရးစတဲ့ ႐ႉေထာင့္ေတြကေန SE ကိုမိတ္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။


Check our Facebook Page!