[သင္ခန္းစာ – ၁၁] Program ရဲ႕ အေၿခခံ သံုးခ်က္ထဲက processing အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္

[သင္ခန္းစာ – ၁၁] Program ရဲ႕ အေၿခခံ သံုးခ်က္ထဲက processing အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္

အခုတစ္ေလာ “Concept” အသစ္ ေတြ ဟာ အခ်ိန္တုိင္း ထြက္ ရွိလို႕ ေနပါတယ္။ အခု အေၿခခံ “Concept” တစ္ခုကုိျပန္ သြားရေအာင္။

အေၿခခံအခ်က္ေတြ ဆုိတာဘာေတြလဲ။

အေၿခခံအခ်က္ေတြဆုိတာ အရင္သင္ခန္းစာေတြမွာလည္းအၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ ့ၾကဳံခဲ့ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ “input, processing, output” ၿဖစ္ၿပီး “program” ရဲ႕ အဓိက အေၿခခံ သံုးခု ၿဖစ္ပါတယ္။

အခု “processing” ကုိ အဓိကထားၿပီး ၾကည့္ရေအာင္။

လုိအပ္ခ်က္ ၁။ သင္ခန္းစာ ၄ နဲ႔ “Program” ရဲ႕ အဓိက အေၿခခံ သံုးခုကုိေတာ့ နားလည္ရပါမယ္။

လုိအပ္ခ်က္ ၂။ သင္ခန္းစာ ၈ နဲ႔ “method” ေတြကုိေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ရပါမယ္။

သင္ခန္းစာ-၄ မွာကေတာ့ “output” အေၾကာင္းကိုအဓိက အားၿဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့တာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ “outputting” မတုိင္ခင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အရာကေတာ့ “processing” ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

အခု ဥပမာတစ္ခုနဲ႔ ရွင္းၿပရင္ေတာ့ နားလည္ေလာက္မယ္ ထင္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ “vending machine” လို႔ေခၚတဲ့ အေအးေတြ အစားအစာေတြကို လူမလိုဘဲ ေရာင္းေပးတဲ့ system နဲ႔ ႐ွင္းၿပခ်င္ပါတယ္။

ဥပမာ။   ။ ယမ္း ၁၂၀ ကုိ “vending machine” ထဲထည့္ၿပီး “juice” ၀ယ္လုိက္တယ္ဆိုပါစို႕။

အေပၚမွ ဥပမာအရ “input ၊ process” နဲ႔ “output” ကဘာလဲဆိုတာကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ဘယ္လုိလဲ။

Input” နဲ႔ “Output” ကုိ ခ်က္ခ်င္း နားလည္သြားၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။

Input: 120yen

Output: Canned juice

Processing” ဆုိတာကုိေရာ နားလည္ၾကရဲ႕လား။

လူအမ်ားစုက နားေတာ့လည္ေပမယ့္ ေၿပာၿပဖုိ႔ကေတာ့ နည္းနည္းခက္တယ္လုိ႔ ထင္ပါလိမ့္မယ္။

ယမ္း၁၂၀ ကိုထည့္ၿပီး “Output” ၿဖစ္တဲ့ အခ်ဳိရည္ဘူးကုိ မထုတ္ေပးခင္မွာ “Vending Machine” မွာ “function” တစ္ခုက အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

Vending Machine” လုိပဲ အၿခားေသာ စက္ေတြမွာလဲ “processing” အခ်ဳိ႕ကုိ လုပ္ပါတယ္။

TV” က အရုပ္ကုိ “screen” မွာ ၿပေပးၿပီး တစ္ၿခားေသာ အပုိင္းေလးေတြက “CD၊ MD” ေတြမွ သီခ်င္းကုိ ဖတ္ၿပီး အသံကုိ ထုတ္ေပးပါတယ္။

Microwave” မီးဖုိမွာ “Warm” ခလုပ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ရင္ မီးဖုိရဲ႕ အတြင္းပုိင္းတြင္ တၿဖည္းၿဖည္းနဲ႔ ပူလာသလုိပါပဲ။

စက္ေတြအားလံုးရဲ႕ အေသးစိတ္ အလုပ္လုပ္ပံုကုိ သိတဲ့သူ မရွိေပမဲ့လည္း အဲဒီ့စက္ေတြကုိေတာ့ အသံုးၿပဳႏုိင္ၾကပါတယ္။

Java ရဲ႕ “method” ေတြကလည္းပဲ ဒီလုိပံုစံနဲ႔ အလား သ႑ာန္တူပါတယ္။ အသံုးၿပဳတဲ့သူဘက္ကၾကည့္ရင္ “method” က “processing” ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။

သင္အသစ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ဘာသာကုိ လုပ္ရမယ္။

အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္က သင့္ေတာ္တဲ့ အမ်ဳိးအစား အုပ္စုအလုိက္ “method” ေတြကုိ ၿပန္ခြဲေပးဖုိ႔ပါပဲ။

ဥပမာ အေနနဲ႔ ေၿပာရမယ္ဆုိရင္ ပထမၿပခဲ့တဲ့ “Vending Machine” တြင္ အခ်ဳိရည္ဘူး တစ္ဘူးကုိ ေငြေခ်တာေတာင္မွ “processing” အေသးေလးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

*ေပးသြင္းေသာ ေငြပမာဏကုိ စစ္ေဆးၿခင္း။

*ခလုတ္ ႏွိပ္ မႏွိပ္ကုိ စစ္ေဆးၿခင္း။

*ေငြၿပန္အမ္းၿခင္း။

*အခ်ဳိရည္ဘူးကုိ ထုတ္ေပးၿခင္း။

တကယ့္ “Vending Machine” ေတြမွာဆိုရင္ ဒီ့ထက္ပုိမ်ားတဲ့ “processsing” ေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

အေပၚမွာ ၿပထားတဲ့ “processing” ေတြကုိ “program” တစ္ခုနဲ႔ ရွင္းျပပါမယ္။

ေအာက္ပါ “program” ေတြကုိ ေရးၾကည့္ၿပီး “execute” လုပ္ၾကည့္ရေအာင္။

public class VendingMachine

{

    public VendingMachine()

    {

        System.out.println(

            A “vending machine object was generated. “);

    }

    public void payCheck()

    {

        System.out.println(” injection amount of money check processing. “);

    }

    public void buttonCheck()

    {

        System.out.println(“The check disposal of buttons pushed down. “);

    }

    public void changeCheck()

    {

        System.out.println(“Amount of money check disposal of change. “);

    }

    public void getCan()

    {

        The canned System.out.println(” juice acquisition. “);

    }

    public static void main(String[] args)

    {

        // object generation.

        VendingMachine machine = new VendingMachine();

        // 1. I check a spent amount of money.

        machine.payCheck();

        // 2. I check a button pushed down.

        machine.buttonCheck();

        // 3. I check the change.

        machine.changeCheck();

        // 4. I acquire deuce.

        machine.getCan();

    }

}

အေၿဖ ။

messagedisplay3

ဒီဥပမာမွာ “processing” တစ္ခုဆီကေန “method” တုိင္းကုိ ခြဲလုိက္တယ္ဆုိတာ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ၿဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါက ေယဘုယ်အားၿဖင့္ နားလည္ သေဘာေပါက္လြယ္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ရလဒ္အေနနဲ႔ ပုိၿပီး အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေၿပးညီ အသံုးခ်တတ္ရပါမယ္။

ဥပမာ- “button” ကုိ ႏွိပ္တဲ့ “process” ကုိ ၿပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ “buttonCheck()” ဆိုတဲ့ “method” ကိုပဲၿပင္ရင္  လံုေလာက္ပါတယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ “main” မွာပဲ အားလံုးၿပံဳၿပီး ေရးမယ္ဆိုရင္ ၿပန္ၿပင္တဲ့ အခါမလြယ္ ကူပါဘူး ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။ “class” ထဲမွာသက္မွတ္ေပးႏိုင္တဲ့ “property” ဆိုတာကေတာ့ “field” နဲ႔ “method”  ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ”field”ဆုိတာ “class” ရဲ႕ “attribute” ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ”method”က “instance”ကုိ အလုပ္လုပ္ရန္ “process” တစ္ခုကုိ ေပးၿခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသင္ခန္းစာ ကေနၿပီး “process” အေၾကာင္းကုိ နားလည္ ေလာက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဆက္ရန္ [သင္ခန္းစာ ၁၂။ class path တစ္ခုကုိ နားလည္ၿခင္း]

Next page

Logout


Check our Facebook Page!