[သင္ခန္းစာ – ၉] – Class ဆုိတာဘာလဲ။ (ပထမပုိင္း)

[သင္ခန္းစာ – ၉] – Class ဆုိတာဘာလဲ။ (ပထမပုိင္း)

ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့JAVA မွာအဓိကအေနနဲ့အေရးပါတဲ့”class”ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုအရင္ဆံုးရွင္းျပပါမယ္။

ၾကိဳတင္ေလ့လာရန္ : သင္ခန္းစာ ၁ ကေန ၈ အထိနားလည္ေအာင္ဖတ္ျပီး “variable”, “type”, အစရွိတဲ့

စကားလံုးေတြနဲ့ ရင္းနွီးျပီးေနဖို ့လိုပါတယ္။ Object-Oriented Programming အတြက္အေရးၾကီးတဲ့မသိမျဖစ္သိထားသင့္တဲ့အရာကေတာ့့”class” ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

class” ဆိုတာကိုသာေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ JAVAရဲ့Object-Oriented Programming အတြက္ေရွ့ဆက္ရမဲ့ပထမဆံုးေျခလွမ္းကိုလွမ္းနိုင္ပါျပီ။ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့JAVA မွာအသံုးျပဳတဲ့”class” ကို

အၾကမ္းဖ်င္းရွင္းသိရုံေလာက္သိဖို့အတြက္ဘဲရွင္းျပထားပါတယ္။ အေရွ့မွာေလ့လာခဲ့တဲ့အရာေတြကိုု အခု”class”ကို

သံုးထားတဲ့program ေတြထဲမွာထည့္သံုးရမွာပါ။ကဲဒါဆို”class” နဲ့ေရးတဲ့ programေတြကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

Object-Oriented” ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ရုတ္တရက္ျမင္လိုက္ရလို့ဘာလဲဆိုျပီးသိခ်င္ေနၾကမယ္လို့ထင္ပါတယ္။

Object-Oriented” နဲ့ “Object” ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

အရင္ဆံုးအေနနဲ့ programming ရွဳ့ေထာင့္ကေနေတြးျပီးနားလည္ဖုိ့လိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ “variable” နဲ့ “method”ဆိုတာကိုေလ့လာခဲ့ၾကျပီးသားပါ။Programmingဆိုတာကသူ့ေရွ့

မွာေလ့လာခဲ့တာေတြကိုေပါင္းစပ္ျပီးလူသားေတြအတြက္အလုပ္သက္သာေစမဲ့software ေတြ

ကိုျပဳလုပ္တာပါ။

eg: စာရင္းစစ္၊ စာရင္းတြက္ အစ ရွိသျဖင့္ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ “variable”, “method” ေတြသိရံုနဲ့ software တစ္

ခုျဖစ္ေအာင္ေရးႏိုင္္ဖို ့ဆိုတာ အေ၀းၾကီးလိုေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္ပ့ါမလားဆိုျပီးစိုးရိ္္မ္ေနတာ

ေတြရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။

Example ေျပာရရင္ computer တစ္လံုးမွာရွိတဲ့screen ေပၚမွာျမင္ရတဲ့အေရာင္ေတြစာလံုးေတြdata သိမ္းတာprint

ထုတ္တာအစရွိတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို program တစ္ခုခ်င္းစီေရးျပီးလုပ္ေဆာင္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီprogramေတြကိုေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ျပီးcomputer ထဲကိုေပါင္းထည့္ထားတာပါ။

အခုရွင္းျပထားတဲ့program အေသးေလးေတြကိုေပါင္းျပီးsoftware တစ္ခုျဖစ္လာတာကိုသိထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကလုပ္ေဆာင္ခ်က္processေတြကိုဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ့ပံုစံက်က်ေရးနိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားခဲ့ၾကပါျပီ

ေနာက္အခုအခ်ိန္မွာ“function”ဒါမွမဟုတ္“procedure”လို့ေခၚတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို စုေပါငး္ျပီး စနစ္တက်

programming ကိုေရးနုိင္လာၾကပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး“function” ဆိုတာကိုတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္တူညီတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုဒီ “function”ကိုတစ္ခု

ထဲကိုပဲအသုံးျပဳျပီးအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာcoding ထပ္ေရးစရာမလိုဘဲprogramေတြကိုေရးလို့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ့္software အၾကီးစားေတြကိုေရးတဲ့အခါstructured programmingကိုပံုစံက်က်ေရးုႏိုင္းဖို႕အတြက္္dataေတြ

ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မယ္functionေတြ objectေတြဘယ္လိုအသုံးျပဳမယ္ ဆိုေတြကိုစဥ္းစားတက္ဖို႕လိုပါတယ္။

အဲဒါ့ေၾကာင့္ structured programming ေရးတဲ့အခါမွာ programming ရွဳ့ေထာင့္ကေနေသခ်ာစဥ္းစားဖို့

လိုအပ္ပါတယ္။

Object-Oriented” ဆိုတာobject ေတြနဲ့programming view point ကိုေပါင္းစပ္ျပီးျဖည့္ဆည္း

တည္ေဆာက္ထားတဲ့ programming concept တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

Objectနဲ႕ပက္သတ္ျပီးပိုနားလည္သြားေအာင္ထပ္ရွင္းျပပါ့မယ္။

English စာမွာ ဆိုရင္“object” ကို “thing” အရာ၀တၳဳတစ္ခုအေနနဲ့ဲ့ေျပာျပထားပါတယ္။

အလားတူဘဲObject-Oriented programming မွာဆုိရင္လည္း”object”ကိုအရာ၀တၳဳတစ္ခုအျဖစ္

သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။

Example ေျပာရမယ္ဆိုရင္အခုကြ်န္ေတာ္အသံုးျပဳေနတဲ့computerနဲ့တစ္ျခားတစ္ေယာက္အသံုးျပဳေနတဲ့

computer မွာ ဆိုလွ်င္computerတစ္ခုခ်င္းစီမွာရွိတဲ့colour, size,အစရွိသျဖင့္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ပံုပန္းသ႑န္က

မတူၾကပါဘူး။

Object-oriented programming မွာဆိုရင္programကobject ေတြကိုျပဳလုပ္ လုပ္ျပီးေတာ့objectေတြ

ကသူတို့မွာရွိတဲ့data အခ်က္အလက္ေတြကိုobject ေတြအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဖလွယ္ျပီးသံုးၾကတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳးObjectေတြနဲ႕ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ view point ကို  Object-oriented programming လို့ေခၚပါတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

* Object-oriented ဆိုတာကobject ေတြကိုအဓိကထားစဥ္းစားျပီးsoftware ေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

*Object ဆိုတာကေတာ့software မွာရွိတဲ့အရာ၀တၳဳအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။

Class ဆိုတာဘာလဲ?

Objectေတြအေၾကာင္းကိုေျပာခဲ့ေပမယ့္အဲဒီobjectဆိုတာကိုprogram ထဲမွာဘယ္လိုသုံးၾကမလဲဆိုျပီး စဥ္းစားေန

ၾကမယ္လို့ထင္ပါတယ္။ “object”ေတြကိုေယဘူယအေနနဲ႕ေဖာ္ျပေပးတာတဲ့အရာကို”class”လို႕ေခၚပါတယ္။ဥပမာ အခုျမင္ေနရတဲ့သင္ခန္းစာေတြအတြက္အသုံးျပဳထားတဲ့computerနဲ ့သင္အခု အသုံးျပဳေနတဲ့computer မွာဆိုရင္

သီးသန္႕စီရွိေနပါတယ္။ တစ္လုံးနဲ႕တစ္လုံးမွာရွိတဲ့color,size,font ေတြမတူေပမဲ့၂ခုစလံုးမွာ”Computer”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္

မွာရွိပါတယ္။

ဒါဆို”Computer”ကို “class”အေနနဲ့စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ဥပမာ “Computer”မွာ”color” ဆိုတဲ့ဂုဏ္သတၱိရွိတယ္။

ဒါဆို”color”ေပၚလိုက္ျပီး”black computer” နဲ့ “white computer”ဆိုျပိးသက္သက္စီတစ္ခုနဲ့တစ္ခုမတူတာကို

ခြဲျခားသက္မွတ္လို့ရပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္”Computer”ဆိုတဲ့ “class” ကေန ကိုယ့္ “Computer” ကို “object”တစ္ခုအေနနဲ့

သေဘာထား ၾကည့္မယ္ဆိုရင္သီးသန့္color ရွိတဲ့ ပံုစံရွိမယ့္(example, black color desktop)

Object”နဲ့”Instance”ကိုJava မွာအဓိပၸါယ္အတူတူပဲဆိုျပီးယူဆနိုင္ပါေသးတယ္။အေပၚကပံုမွာရွိတဲ့

Java lectureမွာေတာ့”Instance”အေနနဲ့သံုးထားပါတယ္။eg;”my computer”ဆိုတဲ့”Instance”ပါ။

ျပန္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

JAVA မွာprogram ေတြကိုclass ေတြနဲ့ေဖာ္ျပထားပါတယ္။အရင္lecture မွာေရးခဲ့တဲ့program ေတြဆိုရင္လည္းclass နဲ့ေရးထားတာဆိုရင္မမွားပါဘူး။တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္JAVAမွာရွိတဲ့standard API မွာဆိုရင္လည္းclass ေတြနဲ့ဖြဲ့

စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္Lecture မွာတုန္းကAPI ကေန Class ကို reference လုပ္ျပီးသံုးခဲ့ၾကဖူးပါတယ္

(JAVA API မွာရွိတဲ့ “System” ဆိုတဲ့class ကေန “println” ဆိုတဲ့method ကိုေခၚသံုးတာကိုမွတ္မိမွာပါ။)

Class” ထဲမွာ property ေတြကိုထည့္ေရးလို့ရပါတယ္။အဓိကအေနနဲ့properties ေတြကိုနွစ္မ်ိဳးခြဲထားပါတယ္

Field”နဲ့”Method”ဆိုျပီးသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

Field”ဆိုတာ”class” ရဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို”Attribute”အေနနဲ့ေဖာ္ျပပါတယ္။

Method”ဆိုတာကေတာ့  ”class” ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ”instance”အေနနဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကိုေဖာ္ျပပါတယ္။

Computer တစ္လံုးနဲ့example ေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့attribute ေတြျဖစ္တဲ့colorတို့ပံုစံတို့ကို”Field”လို့ေခၚျပီး

computerဖြင့္တာတို့internet ကိုconnect လုပ္တာတို့စတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို”Method”လို့ေခၚပါတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဴပ္

၁။“class” ဆိုတာဟာ object ရဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုေရးဖို့ရန္အေနနဲ့ေဖာ္ျပပါတယ္

၂။ “Object” ကိုေတာ့ “class” ႔ရဲ. “instance” တစ္ခုအေနနဲ့သတ္မွတ္ပါတယ္။

၃။ Class တစ္ခုမွာ “Field” နဲ့. “Method” လို့ေခၚတဲ့properties ေတြရွိပါတယ္

၄။ “Field” ဆိုတာက“class”တစ္ခု မွာပိုင္ဆုိင္တဲ့ဂုဏ္သတၱိေတြကိုေဖာ္ျပပါတယ္။

၅။ “Method” ကိုေတာ့ “class” ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို“instance” အေနနဲ့ေဖာ္ျပပါတယ္။

အခုအခ်ိန္ကစျပီး”class”အေၾကာင္းကိုအေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ဆက္ရန္။  ။ [သင္ခန္းစာ ၀၉ -] – “class”ကို နားလည္ေအာင္လုပ္ရေအာင္(ဒုတိယပိုင္း)

Next page

Logout


Check our Facebook Page!