[ထပ္ဆင့္သင္ခန္းစာ 2] PATH ဆိုတာဘာလည္း?

[ထပ္ဆင့္သင္ခန္းစာ 2] PATH ဆိုတာဘာလည္း?

ဒါနဲ႕ကြၽန္ေတာ္တို႕ “Lecture 0: Let’s install Java.” မွာ configure လုပ္ခဲ့တဲ့ environment variable “PATH” ဆိုတာဘာမ်ားပါလိမ့္။

အဓိကအေနနဲ႕ တကယ္လို႕ကြၽန္ေတာ္တို႕က environment variable PATH ကိုတပ္ဆင္မထား(setမလုပ္ထား)ရင္ေတာင္မွ သင္input ႐ိုက္ထည့္လိုက္တဲ့အခါ Java compiler (javac) ကေအာက္မွာျပထားသလို run ေပးႏိုင္ပါတယ္။

extra2a

※ဒီေနရာမွာသင္ဟာမတူညီတဲ့ version ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ “jdk1.7.0_15”  ရဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ “1.7.0_15” ဆိုတာဟာ  version number ျဖစ္လို႕ပါပဲ။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin” ဆိုတဲ့ command ကို command prompt ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း႐ိုက္ထည့္ေပးေနရတာေတာ့အေႏွာက္အယွက္တစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။

ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႕က environment variable ျဖစ္တဲ့ “PATH” ကိုအသုံးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။

“C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin” ဆိုတဲ့ command ကို PATH ဆိုတဲ့  environment variable မွာထည့္ထားေပးျခင္းအားျဖင့္အသုံးျပဳသူက “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin” ဆိုတဲ့ command ကို command prompt မွာအခ်ိန္တိုင္းလိုက္ထည့္ေပးစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

Environment variable “PATH” ဟာ program file ရဲ့ရွာခ်င္တဲ့ object ကိုရွာေပးဖို႕သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။

အဓိကအေနနဲ႕ “javac” command ဟာ “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin\javac.exe” ဆိုတဲ့ command ကိုကိုယ္စားျပဳပါတယ္။

ေနာက္တမ်ိဳးအေနနဲ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသုံးျပဳသူက “javac” command ကို႐ိုက္ထည့္လိုက္တဲ့အခါ “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin\javac.exe”. နဲ႕ဆက္သြယ္ထားတဲ့ “javac” ေလးဟာ “javac.exe” ဆိုတဲ့ program file ေလးကိုသြားျပီးexecuteလုပ္ေပးပါတယ္။

သင္ဟာ “javac” ဆိုျပီး႐ိုက္လိုက္လိုက္တဲ့အခါမွာဘာေၾကာင့္ “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin\javac.exe” file က launch လုပ္ရတာပါလည္း။

သင္တို႕ထဲကတခ်ိဳ႕ကေတာ့ “PATH” ဆိုတဲ့ environment variable ဟာအေရးပါတဲ့ေနရာကအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာသိက်မွာပါ။

Environment variable “PATH” ဆိုတာကေတာ့ “program ေတြအတြက္လိုခ်င္တဲ့targetကိုရွာေပးတယ္”လို႕ဆိုလိုပါတယ္။

“PATH” ဟာ command prompt ကေနထည့္လိုက္တဲ့ command နဲ႕တူညီတဲ့ program file ကိုရွာေဖြျပီး execute လုပ္ေပးတဲ့ေနရာမွာသုံးပါတယ္။

program တစ္ခုကိုရွာေဖြဖို႕တည္ေဆာက္ပုံကေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆုံး system က Command Prompt မွ႐ိုက္ထည့္လိုက္တဲ့ input ကလက္ရွိ directory ထဲမွာရွိမရွိကိုစစ္ေဆးပါတယ္။

ျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ system ဟာ PATH environment variable ကညြန္းလိုက္တဲ့ေနရာမွာ program file ရွိမရွိကိုရွာပါတယ္။တကယ္လို႕ရွိခဲ့ရင္အဲဒီ program file ကို executed လုပ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ PATH ဆိုတဲ့အစိတ္အပိုင္းကဒီလိုရွိတာလည္း။

ပုံမွန္အားျဖင့္ကြန္ပ်ဴ တာတစ္လုံးမွာ program file ေတြေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္ျပီးေတာ့သူတို႕ဟာမတူညီတဲ့ေနရာေတြမွာျပန္႕က်ဲျပီးရွိေနပါတယ္။

အသုံးျပဳသူဟာ input command ေတြကို႐ိုက္ထည့္တဲ့အခ်ိန္တိုင္းကြန္ပ်ဴ တာထဲမွာရွိတဲ့program files ေတြအကုန္လုံးကိုရွာဖို႕ဆိုတာနည္းနည္းခက္ခဲပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမွာ သင္ဟာျမန္ႏႈန္းျမင့္တဲ့ CPU သုံးထားတာေတာင္မွ processing လုပ္တဲ့ႏႈန္းဟာေႏွးလာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္အခ်ိန္မလြန္ခင္မွာ command file ေတြကိုထားမဲ့ေနရာကိုဆုံးျဖတ္ေပးမဲ့တည္ေဆာက္ပုံရွိျပီးေတာ့အဲဒီေနရာကိုလည္း “PATH” ဆိုျပီးသတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။

PATH environment variable ဟာ semicolon(;) ကိုအသုံးျပဳ ျပီး command path ကိုရွာေဖြဖို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အကယ္၍ PATH က “C: \Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin\;C: \Windows\System32\” ျဖစ္မယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ့ကြန္ပ်ဴ တာဟာ input command ျဖစ္တဲ့ “C: \Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin\” ႏွင့္ “C: \Windows\System32\” ေအာက္မွာရွိတဲ့ program files ေတြကိုသြားရွာပါတယ္။

extragif

※မွီျငမ္းခ်က္: အေပၚမွာေပးထားတဲ့ environment variable ရွိတဲ့ screen ကိုဘယ္လိုဖြင့္ရမလည္းဆိုတာကို “Lecture 0: Let’s install Java” ကိုမွီျငမ္းပါ။

ဒါနဲ႕ Windows ဟာ special extension ေတြျဖစ္တဲ့ exe, com, bat အစရွိတဲ့ program file ေတြကိုလက္ခံပါတယ္။

“environment variable?” ဆိုတာဘာလည္း။

အခုေဖာ္ျပေနတဲ့ေဆာင္းပါးမွာ “environment variable” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏခဏသုံးပါတယ္။ဒါနဲ႕“environment variable” ဆိုတာဘာလည္းဆိုတာဘာလည္းသင္သိပါသလား။

Environment variable ကို OS တိုင္း(သို႕)login user တစ္ဦးခ်င္းစီမွာတပ္ဆင္ထားျပီးအဲဒါဟာကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ refer, set နဲ႕ working application ေတြကို share ဖို႕အတြက္လိုအပ္ပါတယ္။

Environment variable မွာ variable name နဲ႕value အစုံကိုသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အကယ္၍ “PATH” ကသာ environment variable တစ္ခုဆိုရင္ “PATH” ဆိုတာက variable name ျဖစ္ျပီး “C: \Program Files\Java\jdk1.7.0_15\bin\;C: \Windows\System32\” က value ျဖစ္ပါတယ္။

Environment variable မွာ PATH အျပင္တျခားအရာေတြလည္းအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ေနာက္ထက္အေရးၾကီးတဲ့ environment variable ကေတာ့ “CLASSPATH” ျဖစ္ျပီးသူက JAVA မွာသုံးျပီး သူက JAVA class ေတြရဲ့ target directory ေတြကိုရွာေဖြဖို႕သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။

ျပီးေတာ့ Windows environment မွာ environment variables အမ်ိဳးအစားအမ်ားၾကီးမရွိပါဘူး။ဒါေပမဲ့ UNIX မွာေတာ့ environment variable ကိုသုံးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ “TZ” ကို time zone(Greenwich Mean Time ေပၚမူတည္ျပီးကြဲျပားပါတယ္) အတြက္သတ္မွတ္ထားျပီး “MANPATH” ကေတာ့ UNIX command ရဲ့ manuals ကိုျပသတဲ့လမ္းေက်ာင္ကိုေဖာ္ျပပါတယ္။

Command Prompt ရဲ့ prompt indication ကိုသတ္မွတ္ေပးတဲ့ environment variables “PROMPT” ဟာလည္းစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ Windows environment တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကြၽန္ေတာ္တို႕ဒါေတြနားလည္သြားတယ္…

1. Environment variable “PATH” ဆိုတာ program files ေတြကိုရွာေဖြတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္။

2. Environment variable ဆိုတာ OS နဲ႕ login user ေတြမွာ ဘုံတန္ဖိုးေတြကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ value တစ္ခုျဖစ္တယ္။


Check our Facebook Page!