【သင္ခန္းစာ ၀】မိတ္ဆက္

【သင္ခန္းစာ ၀】မိတ္ဆက္

ပထမဆုံးအေန နဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ့  Junior Software Engineer မ်ားအားလံုးကို
ေအာက္ပါ အေတြ႕အၾကဳံမ်ိဳးၾကဳံဖူးၾကရဲ့လားလို့ေမးခ်င္ပါတယ္။?
• IT နယ္ပယ္ထဲကိုဝင္မယ္လို႕ရည္ရြယ္ေပမဲ့လည္း ဘယ္ဟာကိုေလ့လာထားရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုတာကိုမသိျခင္း။
• နည္းပညာတစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုေတြ႕ႏိုင္ေပမဲ့ ဘယ္ႏွႏွစ္နဲ့ ဘာေတြကိုသင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္မလဲဆိုတာကိုမသိ
ျခင္း။
• လက္ရွိ ကိုယ့္ရဲ့ level က ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကိုမသိျခင္း။။

ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေက်ာင္းသားအရြယ္တုန္းကအထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကိုမသိခဲ့ပါဘူး။

Software Engineer တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အခုခ်ိန္အထိသင္ၾကားေလ့လာခဲ့တာေတြကို ဒီနယ္ပယ္ထဲမွာျပန္လည္ေဝမွ်ခ်င္ပါတယ္ ။

ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းမသိေသးတဲ့အခ်က္ေတြရွိေပမဲ့ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရတဲ့အေတြ႕အၾကဳံေတြကေနတဆင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုလိုက္နာယုံႏွင့္ Software Engineer ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို့ ၈၀ရာခိုင္ႏွုန္း ေသခ်ာပါတယ္လို့ေျပာခ်င္ပါတယ္။
အခုခ်ိန္ကစျပီး IT ေလာကထဲကို ဝင္ဖို႕ၾကိဳးစားေနသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ Software Engineer အေနနဲ႕အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႕ ဖတ္သင့္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားတိုးတက္မႈလမ္း (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားတိုးတက္မႈလမ္းအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာကို အပိုင္းၾကီး (၂) ပိုင္းခြဲထားပါတယ္ “ပထမႏွစ္~တတိယႏွစ္” ႏွင့္ “စတုတၳႏွစ္~ဆ႒မႏွစ္”ျဖစ္ပါတယ္။
အသီးသီးအားျဖင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီရဲ့ တာဝန္ေတြ၊ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ဖို႕ေလ့လာရမဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြ၊ဒါေတြနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခါ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕ အရည္အခ်င္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ေအာက္ပါပုံအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေပးအပ္ျခင္းခံရတဲ့တာဝန္ေတြ၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္တဲ့ကြၽမ္းက်င္မႈေတြက ေျပာင္းလဲသြားတာကိုနားလည္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

Begining photo1

သိထားသင့္တဲ့ Software Engineering အေျခခံဗဟုသုတမ်ား

IT ေလာကမွာအလုပ္လုပ္မဲ့သူအေနနဲ႕အနည္းဆုံး ဒါေလးေတာ့သိထားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံဗဟုသုတေတြ ရွိပါတယ္။
အခုခ်ိန္ကစျပီး IT ေလာကထဲကို ဝင္ဖို႕ၾကိဳးစားေနသူေတြ၊ လူငယ္ Software Engineer ေတြ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ သင္အေတြ့အၾကဳံရွိခဲ့ ျပီးျပီလဲဆိုတာျပန္စမ္းစစ္ၾကည့္ပါ။

Read More


Check our Facebook Page!